ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lunch Talk ภายใต้หัวข้อ “From R&D to Innovation and Commercialisation and beyond”        

         กลับมาอีกครั้งในเดือนแห่งความรัก กับกิจกรรม RDO Lunch Talk เดือนกุมภาพันธ์นี้ พบกับเรื่องราว การวางแผนทำงานวิจัย จาก knowledge base ไปจนถึงผลงานวิจัยที่ "ขายได้" โดยนักวิจัยมาแรง ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ "From R&D to Innovation and Commercialisation and beyond"  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

       ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณอลิสา สาเรส หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี โทร.2442 หรือ E-Mail : narissa.n@psu.ac.th ภายในวันที่ 19 ก.พ.61