เมนูหลัก  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

ข่าวทุนวิจัย/กิจกรรมวิจัย  

   
   

ปฏิทินกิจกรรมวิจัย

   
 ข่าวกิจกรรม
  • new ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย 
               -  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
               -  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา) 

                  รายละเอียด>>

  • new เอกสารประกอบการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   รายละเอียด>>