ข่าวกิจกรรมทั้งหมดวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแลเข้าพบ Mr. Suargana Pringganu (นายซัวร์กานา ปริงกานู) ท่านกงสุลใหญ่ของสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย โดยมีบรรณาธิการวารสารรูสมิแล ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำกองบรรณาธิการ Prof. Dr. Faruk Bin Zakaria เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสาร นางโซเฟีย หะยีสาแม น.ส. เบญจมาศ รัตนพงศ์ และ น.ส. บศกร บือนา

คลิกดูรูป

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแลเข้าพบนายมูฮัมหมัด ริซวาน อาบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นำโดยบรรณาธิการวารสารรูสมิแลผศ.ดร.ซัมซู สาอุ และ Prof. Dr. Faruk Bin Zakaria เพื่อแนะนำวารสาร แลกเปลียนข้อมูลและเทียบเชิญเขียนงานในธีมเกี่ยวกับรัฐกลันตันี

คลิกดูรูป

งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ได้ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ. ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

คลิกดูรูป

ประมวลภาพการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

คลิกดูรูป